21. 10. 2019  14:11 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém

Garant: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.ÚAMM SjF+421 (2) 57 296 180029/2

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ