22. 10. 2019  10:38 Sergej
Akademický informační systém

Projekty


Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém

Garant: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vykonanie analýzy napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano-systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky pomocou metódy konečných prvkov. Vytvorenie materiálových modelov zahrňujúcich vplyv intrinzických napätí a model nelineárneho piezoelektrického materiálu, ich implementácia do programov metódy konečných prvkov. numerické riešenie inverzného piezoelektrického problému. Vykonanie numerických experimentov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra mechaniky (FEI)
Identifikace projektu:1/0149/03
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0