23. 9. 2019  6:43 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém

Garant: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vykonanie analýzy napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano-systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky pomocou metódy konečných prvkov. Vytvorenie materiálových modelov zahrňujúcich vplyv intrinzických napätí a model nelineárneho piezoelektrického materiálu, ich implementácia do programov metódy konečných prvkov. numerické riešenie inverzného piezoelektrického problému. Vykonanie numerických experimentov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mechaniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0149/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0