21. 9. 2019  6:45 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Vyššie formy riadenia mechatronických systémov

Garant: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vyššie formy riadenia mechatronických systémov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.ext FEI+421 (2) 60 291 351D611

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ