19. 8. 2019  7:28 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


Vyššie formy riadenia mechatronických systémov

Garant: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je venovaný teórií návrhu riadiacich systémov mechatronických systémov. Riešenie metód návrhu inteligentných systémov, vrátane návrhu senozrových systémov, algoritmov spracovania informácií, návrhu riadiacich a výkonových častí systému.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:1/0153/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0