19. 8. 2019  1:16 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikačnej infraštruktúre SR

Garant: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Úloha štátneho programu výskumu a vývoja je orientovaná na rozvoj telekomunikačných sietí a služieb v liberalizovanom prostredí pre oblasť konvergovaných technológií. Úloha bola riešená v období od 1.10.2003 do 30.6.2006. V rámci úlohy bol spracovaný Návrh koncepcie infraštruktúry konvergovanej telekomunikačnej a IP siete v prostredí ICT infraštruktúry SR, Návrh koncepcie číslovania a pilotné overenie modelového riešenia v prostredí konvergovanej ICT infraštruktúry SR a Pilotná realizácia multislužbovej globálnej konvergovanej telekomunikačnej a IP siete a tiež súvislosti spojené s overovaním a testovaním navrhnutej koncepcie a to na úrovni technologickej a na úrovni telekomunikačných a informačných služieb a aplikácií. Významným prínosom úlohy je Návrh stratégie migrácie telekomunikačných sietí smerom k NGN (Next Generation Networks) z pohľadu výskumu a vývoja súboru metód podporujúcich: optimálny návrh sietí a technologických komponentov, implementáciu funkcií, služieb a aplikácií, kvalitu služieb a ochranu údajov.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:651/2003
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0