18. 10. 2019  8:13 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energie

Garant: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.ÚJFI FEI, ext UMAT MTF+421 (2) 60 291 661A607

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ