14. 10. 2019  16:34 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energie

Garant: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:2003
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0