27. 1. 2020  16:26 Bohuš
Akademický informační systém

Projekty


Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie

Garant: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predmetom riešenia úlohy je základný a aplikovaný výskum, zameraný na modifikáciu tradičných prístupov k riešeniu problémov v oblasti možných pozitívnych i negatívnych vplyvov liberalizujúceho sa trhového prostredia na elektroenergetiku, najmä z hľadiska optimalizácia premien energie v elektrizačnej sústave, v prenosových a distribučných sieťach, ako aj v jej spotrebe. Cieľom riešenia je vyššia efektívnosť energetického hospodárstva štátu, so zameraním na elektroenergetiku. Riešenie poskytuje potrebné poznatky a postupy nevyhnutní na zdokonalenie premien energií so zameraním najmä na pripravovaný rozvoj zdrojov elektrickej energie, elektrizačnej sústavy a zlepšenie životného prostredia v trhovom prostredí transformujúcej sa ekonomiky.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:2003
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0