16. 10. 2019  21:22 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie elektrických a elektrochemických vlastností hydrogenizovaného amorfného kremíka (a-Si:H:)

Garant: prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Skúmanie elektrických a elektrochemických vlastností hydrogenizovaného amorfného kremíka (a-Si:H:)".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.ÚJFI FEI [ukončené]+421 (2) 60 291 159A315

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ