18. 8. 2019  4:42 Elena, Helena
Akademický informační systém

Projekty


Skúmanie elektrických a elektrochemických vlastností hydrogenizovaného amorfného kremíka (a-Si:H:)

Garant: prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Na základe meraní rôznych vzoriek hydrogenizovaného amorfného kremíka (a-Si:H) pomocou nábojovej spektroskopie hlbokých hladín (Q-DLTS), voltcoulometrie pevnej fázy (SSVC), voltametrie pevnej fázy (SSVA) a cyklickej voltametrie(CVAM) bude ďalej rozvíjaná elektrochémia a -Si:H.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra fyziky (FEI)
Identifikace projektu:2/4100/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0