22. 8. 2019  7:38 Tichomír
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie elektrických a elektrochemických vlastností hydrogenizovaného amorfného kremíka (a-Si:H:)

Garant: prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Na základe meraní rôznych vzoriek hydrogenizovaného amorfného kremíka (a-Si:H) pomocou nábojovej spektroskopie hlbokých hladín (Q-DLTS), voltcoulometrie pevnej fázy (SSVC), voltametrie pevnej fázy (SSVA) a cyklickej voltametrie(CVAM) bude ďalej rozvíjaná elektrochémia a -Si:H.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:2/4100/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0