24. 6. 2019  10:50 Ján
Akademický informačný systém

Projekty


Modulárny zobrazovací systém trg žiarenia s využitím detektorov na báze polovodičovej zlúčeniny GaAs

Garant: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:2/9015/21
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0