17. 6. 2019  1:42 Adolf
Akademický informační systém

Projekty


Fotovoltaické obnoviteľné zdroje energie - slnečné články, moduly a systémy

Garant: Ing. Michal Ružinský, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá výberom a prípravou metodiky merania a testovnia slnečných článkov, transportnými javmi vo FV štruktúrach, návrhom technológie modelových terestrálnych FV článkov a modulov pre ich testovanie pri neštandardných podmienkach, návrhon a realizáciou malého medelového FV testovacieho systému.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikace projektu:1/0164/03
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0