19. 6. 2019  23:33 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Fotovoltaické obnoviteľné zdroje energie - slnečné články, moduly a systémy

Garant: Ing. Michal Ružinský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá výberom a prípravou metodiky merania a testovnia slnečných článkov, transportnými javmi vo FV štruktúrach, návrhom technológie modelových terestrálnych FV článkov a modulov pre ich testovanie pri neštandardných podmienkach, návrhon a realizáciou malého medelového FV testovacieho systému.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikácia projektu:1/0164/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0