18. 9. 2019  0:37 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na problematiku tvorby algoritmov pre ziskavanie, sparcovanie a vyhodnocovanie údajov v procese digitalizacie riadenia a chránenia elektrických prvkov veľkých elektrizačných a distribučných sústav. Návrh meracieho pracoviska na získanie a analýzu údajov pre riadenia a chránenie elektrizačnej sústavy.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra elektroenergetiky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0166/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0