Oct 14, 2019   6:01 p.m. Boris
Academic information system

Projects


Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav

Supervisor: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na problematiku tvorby algoritmov pre ziskavanie, sparcovanie a vyhodnocovanie údajov v procese digitalizacie riadenia a chránenia elektrických prvkov veľkých elektrizačných a distribučných sústav. Návrh meracieho pracoviska na získanie a analýzu údajov pre riadenia a chránenie elektrizačnej sústavy.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of electrical power engineering (FEEIT)
Project identification:1/0166/03
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0