20. 8. 2019  0:28 Anabela
Akademický informačný systém

Projekty


Diagnostika a zisťovanie stupňa degradácie izolácií a elektroizolačných systémov

Garant: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskum degradačných procesov prebiehajúcich vo vybraných materiáloch, určených pre použitie v elektroizolačných systémoch, počas tepelného, elektrického a enviromentálneho namáhania. Diagnostika zmien vlastností elektroizolačných materiálov a systémov pomocou metód dielektrickej spektroskpie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikácia projektu:1/0167/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0