Oct 19, 2019   4:56 p.m. Kristián
Academic information system

Projects


Tenkovrstvové biochemické mikrosenzory

Supervisor: prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Výskum tenkovrstvových senzorických rozhraní vhodných pre biochemické mikrosenzory. OPtimalizácia technológií pre prípravu mikroelektródových štruktúr a polí na báze tenkých vrstiev. Vývoj novej pomerovej metódy snímania zmien biochemických veličín.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of microelectronics (FEEIT)
Project identification:1/0168/03
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0