Jun 26, 2019   4:31 p.m. Adriána
Academic information system

Projects


Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie

Supervisor: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.


Basic information   Workers      


The following table shows details about research workers on the project "Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie".


A list of all workers participating in the project

The following table contains a list of all research workers co-oprating on the project.

OfficerRoleDepartmentPhoneOffice
prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.KME FEEIT [terminated]+421 (2) 60 291 362E305

Key
Role:administrationmethodic executive officersolverassistantobserver