17. 6. 2019  10:40 Adolf
Akademický informační systém

Projekty


Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie

Garant: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výskum elektrofyzikálnych vlastností unipolárnych štruktúr s tenkými hradlovými oxidmi pripravenými termickou oxidáciou a oxidáciou laserom, ich rozhraní kremíkom a ich radiačnej odolnosti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:1/0169/03
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0