16. 6. 2019  8:31 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie

Garant: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskum elektrofyzikálnych vlastností unipolárnych štruktúr s tenkými hradlovými oxidmi pripravenými termickou oxidáciou a oxidáciou laserom, ich rozhraní kremíkom a ich radiačnej odolnosti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0169/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0