Jul 15, 2019   8:39 p.m. Henrich
Academic information system

Projects


Elektrofyzikálne vlastnosti polovodičových štruktúr a izolačných vrstiev pre mikroelektronické súčiastky novej generácie

Supervisor: prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Výskum elektrofyzikálnych vlastností unipolárnych štruktúr s tenkými hradlovými oxidmi pripravenými termickou oxidáciou a oxidáciou laserom, ich rozhraní kremíkom a ich radiačnej odolnosti.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of microelectronics (FEEIT)
Project identification:1/0169/03
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0