18. 9. 2019  19:57 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Algebraické a topologické vlastnosti kvantových štruktúr a kvantová teória pravdepodobnosti

Garant: prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Štúdium tolpologických vlastností efektovej algebry v topológii usporiadania a v intervalovej topológii prispieva k poznaniu jej štrukturálnych vlastností aj k otázke existencie a vlastnsotí stavovov, pravdepodobnosti a pozorovateľných na nej.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:1/0266/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0