15. 12. 2019  14:51 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Monitorovanie rádioaktivity objektov s veľkým objemom

Garant: RNDr. Štefan Krnáč, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Monitorovanie rádioaktivity objektov s veľkým objemom".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
RNDr. Štefan Krnáč, CSc.KJFT FEI [ukončené]+421 (2) 60 291 701A505

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ