Aug 25, 2019   2:41 a.m. Ľudovít
Academic information system

Projects


Štúdium jadrového palivového cyklu a transmutácie vyhoreného jadrového paliva

Supervisor: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na riešenie vybraných fyzikálnych a materiálových problémov jadrového palivového cyklu, transmutačných reaktorov, na štúdium transportu rádioaktívnych látok z úložiska VJP. Veľkosť radiačného rizika z rádioaktívnych materiálov v prípade alternatívy transmutácia VJP.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Project identification:1/0285/03
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2003
Project close date:31. 12. 2005
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0