26. 8. 2019  6:55 Samuel
Akademický informačný systém

Projekty


Realizácia systému Thyreomat na báze PC

Garant: doc. Ing. Pavel Píš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:AV 809/20002
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0