18. 11. 2019  9:13 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Nové diagnostické metódy zisťovania stavu PVC káblov

Garant: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikácia projektu:AV/803/2002
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0