22. 10. 2019  3:43 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Nové diagnostické metódy zisťovania stavu PVC káblov

Garant: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Nové diagnostické metódy zisťovania stavu PVC káblov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.ÚEAE FEI+421 (2) 60 291 344C109

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ