26. 6. 2019  15:51 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia výroby a spotreby elektrickej energie v elektrizačnej sústave

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra elektroenergetiky (FEI)
Identifikácia projektu:AV/820/2002
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0