18. 10. 2019  21:53 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum supertvrdých vrstiev a nanoštruktúr na báze uhlíka

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum supertvrdých vrstiev a nanoštruktúr na báze uhlíka".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.Ved REKP REK [ukončené]+421 (2) 60 291 654E410

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ