14. 10. 2019  10:54 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum supertvrdých vrstiev a nanoštruktúr na báze uhlíka

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:VTP1002/2003
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0