6. 6. 2020  23:35 Norbert
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum supertvrdých vrstiev a nanoštruktúr na báze uhlíka

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:
Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:
VTP1002/2003
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0