14. 10. 2019  17:21 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Rozvoj metodík a prístrojov neinvazívneho biomedicínskeho monitorovania a analýzy fyziologických a psychofyziologických procesov

Garant: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom tohto interdisciplinárneho vedecko-technického projektu je navrhnúť, optimalizovať a realizovať perspektívnu metodiku neinvazívneho biomedicískeho monitoronavia a analýzy vybraných fyziologických a psychofyziologických reakcií v dôsledku stresových podnetov. Táto komplexná úloha aplikovaného výskumu je riešená v rámci spolupráce štyroch riešiteľských organizácií. Monitorovací prístroj vplyvu stresovej záťaže by napomohol k širšiemu využitiu tejto metodiky v rôznych smeroch psychológie a medicíny, ale aj v rôznych oblastiach spoločenského života (monitorovanie dôležitých povolaní ako piloti, dispečeri, manažéri a pod.) a relaxačnej fyzioterapii, resp. aktívnej a rekreačnej športovej činnosti.
Druh projektu:VTP ()
Pracoviště:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:VTP1013/2003
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2003
Datum ukončení projektu:31. 08. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0