16. 10. 2019  11:46 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Rozvoj metodík a prístrojov neinvazívneho biomedicínskeho monitorovania a analýzy fyziologických a psychofyziologických procesov

Garant: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom tohto interdisciplinárneho vedecko-technického projektu je navrhnúť, optimalizovať a realizovať perspektívnu metodiku neinvazívneho biomedicískeho monitoronavia a analýzy vybraných fyziologických a psychofyziologických reakcií v dôsledku stresových podnetov. Táto komplexná úloha aplikovaného výskumu je riešená v rámci spolupráce štyroch riešiteľských organizácií. Monitorovací prístroj vplyvu stresovej záťaže by napomohol k širšiemu využitiu tejto metodiky v rôznych smeroch psychológie a medicíny, ale aj v rôznych oblastiach spoločenského života (monitorovanie dôležitých povolaní ako piloti, dispečeri, manažéri a pod.) a relaxačnej fyzioterapii, resp. aktívnej a rekreačnej športovej činnosti.
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:VTP1013/2003
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0