18. 1. 2020  5:36 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a spracovanie nízkoúrovňových EKG signálov s využitím diagnostiky v praxi

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predpokladaný projekt je rozdelený do troch etáp. V prvej etape bude projekt zameraný na návrh analógových obvodov s využitím A/D prevodníkov s vyššou rozlíšenosťou ako je 12-bitový A/D prevodník s predspracovaním analógového EKG signálu s potlačením interferenčných zložiek napr. 50Hz. Druhá etapa bude zameraná na analýzu a spracovanie databáz EKG signálov zo spolupracujúcich stredísk z Fínska, z Talianska a zo Slovenska s využitím pre neinvazívnu diagnostiku.
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:AV/1103/2004
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2004
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0