1. 6. 2020  19:07 Žaneta
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a spracovanie nízkoúrovňových EKG signálov s využitím diagnostiky v praxi

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza a spracovanie nízkoúrovňových EKG signálov s využitím diagnostiky v praxi".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
ÚMIKT FEI, ext FIIT
+421 (2) 60 291 703
B414, B603

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ