18. 10. 2019  23:18 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a spracovanie nízkoúrovňových EKG signálov s využitím diagnostiky v praxi

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza a spracovanie nízkoúrovňových EKG signálov s využitím diagnostiky v praxi".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.ÚMIKT FEI, ext FIIT+421 (2) 60 291 703B414, B603

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ