14. 10. 2019  15:45 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Plynovo-citlivý mikrosystém na báze GaAs mikromechanických štruktúr

Garant: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt spája doteraz samostatne sa rozvíjajúce výskumné témy ako sú: objemové a povrchové mikrotvarovanie GaAs, príprava a charakterizácia plynovo-citlivých materiálov, plynovo-citlivé mikrosystémy, ako aj vývoj vhodných meracích a riadiacich systémov na báze jednočipových mikroprocesorov.
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:AV/1115/2004
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2004
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0