18. 10. 2019  21:39 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Strojné zariadenie na efektívne zhutňovanie energetického odpadu

Garant: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Strojné zariadenie na efektívne zhutňovanie energetického odpadu".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.ÚSETM SjF+421 (2) 57 296 53929/2

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ