6. 6. 2020  23:34 Norbert
Akademický informačný systém

Projekty


Strojné zariadenie na efektívne zhutňovanie energetického odpadu

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:
1/0401/03
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0