14. 10. 2019  10:48 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Strojné zariadenie na efektívne zhutňovanie energetického odpadu

Garant: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:1/0401/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0