26. 6. 2019  17:01 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Vznik a efektívne zhodnotenie biomasy a odpadov pre potreby stavebníctva, energetiky a iných odvetví priemyslu

Garant: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:1/0370/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0