17. 7. 2019  11:05 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Projekty


Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie

Garant: prof. Ing. Kamil Ružička, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Kamil Ružička, CSc.ÚTM SjF [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ