19. 6. 2019  1:00 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Diagnostika a korekcia parametrov tvárniacich procesov z aspektu zvyšovania kvality produkcie

Garant: prof. Ing. Kamil Ružička, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikácia projektu:1/9420/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0