20. 10. 2020  6:21 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Riadenie systémov zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície z demonštráciami cez internet

Garant: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:
1/9278/02
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:
30. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0