18. 9. 2019  10:00 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Riadenie systémov zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície z demonštráciami cez internet

Garant: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:1/9278/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0