31. 5. 2020  3:11 Petronela
Akademický informační systém

Projekty


Bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomika energetických zdrojov šetriacich životné prostredie a ich radenie do energetických systémov

Garant: prof. Ing. František Urban, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Neustály nárast cien dovážaných primárnych energetických zdrojov a nižšia kvalita domáceho uhlia spôsobujú zvyšovanie cien energetických vstupov do výroby a tiež vyššie ceny pre obyvateľstvo. Rozvoj priemyslu a bývania spôsobia perspektívne zvýšené nároky na import energetických zdrojov a negatívne ovplyvnia bilanciu zahraničného obchodu. Projekt sa zameriava na zvyšovanie bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti komponentov jadrových elektrární VVER 440 ? palivových kaziet, parogenerátora a separátora, možností využívania biomasy pre malé a stredné zdroje a prípravu zavádzania moderných energetických technológií na základe palivových článkov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra tepelnej energetiky (SjF)
Identifikace projektu:
1/1067/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0