19. 9. 2019  0:22 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Bezpečnosť, spoľahlivosť a ekonomika energetických zdrojov šetriacich životné prostredie a ich radenie do energetických systémov

Garant: prof. Ing. František Urban, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Neustály nárast cien dovážaných primárnych energetických zdrojov a nižšia kvalita domáceho uhlia spôsobujú zvyšovanie cien energetických vstupov do výroby a tiež vyššie ceny pre obyvateľstvo. Rozvoj priemyslu a bývania spôsobia perspektívne zvýšené nároky na import energetických zdrojov a negatívne ovplyvnia bilanciu zahraničného obchodu. Projekt sa zameriava na zvyšovanie bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti komponentov jadrových elektrární VVER 440 ? palivových kaziet, parogenerátora a separátora, možností využívania biomasy pre malé a stredné zdroje a prípravu zavádzania moderných energetických technológií na základe palivových článkov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra tepelnej energetiky (SjF)
Identifikácia projektu:1/1067/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0