17. 10. 2019  14:50 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Návrh konštitutívneho modelu pre numerickú simuláciu dezintegrácie pevných materiálov metódou diskrétnych prvkov.

Garant: prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Numerická simulácia neštandardných priemyselných procesov čoraz viac sa dostáva do popredia ako reálna požiadavka priemyslu budúceho desaťročia. V súčasnosti sa veľa úsilia vynakladá na hľadanie nových zložitých materiálových modelov, ktoré stále presnejšie opisujú aj najzložitejšie mechanické procesy ako napríklad dezintegrácia pevných látok. Matematický opis úlohy nie je jednoduchý, vyžaduje sa formulácia pomocou veľkých deformácií a zohľadnenie kontaktu medzi veľkým počtom telies. Našim cieľom v rámci tohto projektu bude navrhnúť matematický model na simuláciu dezintegrácie pevných materiálov s metódou diskrétnych prvkov
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra pružnosti a pevnosti (SjF)
Identifikace projektu:1/1069/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0