21. 10. 2019  22:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh konštitutívneho modelu pre numerickú simuláciu dezintegrácie pevných materiálov metódou diskrétnych prvkov.

Garant: prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Numerická simulácia neštandardných priemyselných procesov čoraz viac sa dostáva do popredia ako reálna požiadavka priemyslu budúceho desaťročia. V súčasnosti sa veľa úsilia vynakladá na hľadanie nových zložitých materiálových modelov, ktoré stále presnejšie opisujú aj najzložitejšie mechanické procesy ako napríklad dezintegrácia pevných látok. Matematický opis úlohy nie je jednoduchý, vyžaduje sa formulácia pomocou veľkých deformácií a zohľadnenie kontaktu medzi veľkým počtom telies. Našim cieľom v rámci tohto projektu bude navrhnúť matematický model na simuláciu dezintegrácie pevných materiálov s metódou diskrétnych prvkov
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra pružnosti a pevnosti (SjF)
Identifikácia projektu:1/1069/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0