15. 11. 2019  15:45 Leopold
Akademický informačný systém

Projekty


Zavádzanie systému riadenia merania do strojárskej výroby

Garant: doc. Ing. Eva Kureková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Zavádzanie systému riadenia merania do strojárskej výroby".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Eva Kureková, CSc.ÚAMAI SjF [ukončené]+421 (2) 57 296 707218

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ