12. 11. 2019  14:32 Svätopluk
Akademický informační systém

Projekty


Zavádzanie systému riadenia merania do strojárskej výroby

Garant: doc. Ing. Eva Kureková, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt rieši návrh systému riadenia merania spočívajúceho v zavedení metrologického konfirmačného systému a systému riadenia meracích procesov, vytvorenie modelového prístupu a jeho aplikácia do priemyselnej praxe. Výsledky sú aplikovateľné najmä pre malé a stredné strojárske podniky, ale aj metrologické a skúšobné laboratória.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikace projektu:1/1076/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0