23. 10. 2019  9:39 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Zavádzanie systému riadenia merania do strojárskej výroby

Garant: doc. Ing. Eva Kureková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši návrh systému riadenia merania spočívajúceho v zavedení metrologického konfirmačného systému a systému riadenia meracích procesov, vytvorenie modelového prístupu a jeho aplikácia do priemyselnej praxe. Výsledky sú aplikovateľné najmä pre malé a stredné strojárske podniky, ale aj metrologické a skúšobné laboratória.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:1/1076/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0